وکالت امور انحصار وراثت


اصولاً در تمامی جوامع بشری اموال به جا مانده از متوفی به بازماندگانش می رسد. این مهم در تمدن های ابتدایی بشر نیز مسبوق به سابقه است. از حیث عقلی و منطقی نیز نزیک ترین بستگان متوفی سزاوارترین افراد به منظور به دست آوردن مالکیت اموال وی خواهند بود. قانونگذار ایران در قانونی مدنی که متاثر از فقه امامیه می باشد مقررات مفصل و پیچیده ای در خصوص ارث وضع نموده است. اغلب این مقررات در خصوص نحوه تقسیم و میزان سهم الارث بازماندگان متوفی می باشد.
خوب است بدانید؛ به منظور اثبات وراثت و چگونگی تقسیم اموال به جا مانده از مورث اخذ گواهی حصر وراثت یا انحصار وراثت بر اساس قانون امور حسبی الزامی می باشد. در حقیقت؛ وراث متوفی می بایست با ارائه مدارک و مستندات قانونی و مراجعه به مرجع قانونی و صلاحیت دار ابتدا گواهی انحصار وراثت اخذ نمایند و متعاقباً به دنبال انتقال مالکیت اموال مورث به خود باشند. برای مثال، اگر مورث در زمان حیات وجوه نقدی را در یکی از بانک ها سپرده بگذارد پس از مرگش وراث ابتدا می بایست گواهی حصر وراثت اخذ نمایند و سپس وجوه نقد را به عنوان ارث از بانک مطالبه نمایند. در خصوص انتقال اسناد مالکیت اموال ثبت شده مورث نیز مراتب به همین ترتیب است. اداره ثبت اسناد و املاک تا پیش از ارائه گواهی انحصار وراثت اقدام به انتقال اموال ثبت شده به وراث نخواهد کرد، این روال در خصوص سایر ادارات و مراجع قانونی نظیر دادگستری، پلیس راهور، اداره ثبت شرکت ها و … نیز وجود دارد.پیشنهاد می کنیم؛ پیش از هر گونه اقدام قانونی به منظور اخذ گواهی انحصار وراثت با وکلای پایه یک دادگستری مشورت نمایید. موسسه حقوقی عدل اندیشه متشکل از وکلای پایه یک دادگستری توانایی و آمادگی لازم به منظور ارائه خدمات حقوقی در راستای اخذ گواهی انحصار وراثت به شما عزیزان را دارد.جهت برخورداری از مشاوره حضوری و تلفنی یا اعطای وکالت به منظور اخذ گواهی انحصار وراثت از طریق راه های ارتباطی این صفحه به موسسه حقوقی و داوری اندیشه عدل و عدالت مراجعه نمایید.

دسته بندی خدمات وکالت امور انحصار وراثت

ارث

ارث:

ارث یکی از پرکاربردترین امور حقوقی است و هر شخص در مدت قید حیات خود تقریباً یک بار هم که شده با موضوع ارث روبه رو می شود.

به طور کلی موجبات ارث به دو دسته تقسیم می شوند:
1- نسب
2- سبب

الف: اشخاصی که به موجب نسب ارث می برند به سه دسته تقسیم می شوند:
1- پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد
2- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها
3- اعمام و اخوال و خالات و اولاد آنها

ب: اشخاصی که به موجب سبب ارث می برند هریک از زوجین می باشد که در حین فوت دیگری زنده باشد.
در بحث ارث فقط ورثه زمانی مالکیت نسبت به ترکه پیدا می کنند که مورث فوت شده باشد و پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد که بایستی قبل از تقسیم ارث اداء شود بدین شرح:
1- قیمت کفن و دفن میت و دیگر اعیان به طور مثال عینی که متعلق به رهن است.
2- دیون و واجبات مالی متوفی با عنایت به این موضوع که به فوت دیون و واجبات مالی متوفی که وعده دار بوده اند نیز حال می شوند به طور مثال چنانچه متوفی یک فقره چک به تاریخ سال دیگر داشته است به موجب فوت او این بدهی حال می شود یعنی نقد شده و بایستی از ترکه او پرداخت نمود.
3- وصیت متوفی که از واجبات است و 1/3 آن قطعی و مازاد بر آن با تأدید ورثه میسر است.

پس از گذر از موارد فوق البیان مابقی ما ترک به عنوان ارث قابلیت تقسم را خواهند داشت.
یکی از مهمترین شرایط ارث بردن زنده بودن وارث حین فوت مورث است و اگر حملی وجود داشته باشد باید حین وفات نطفه او منعقد شده باشد و زنده هم متولد شود هر چند یک لحظه پس از آن بمیرد.

موانع ارث عبارتند از:
1- قتل
2- کفر
3- لعان
4- ولدالزنا

الف: قتل
اگر کسی مورث خود را بکشد از ارث او ممنوع شده هر چند قتل به مباشرت یا شراکت باشد یا سبب آن را فراهم آوردن البته نکته حائز اهمیت این است که اگر قتل به حکم قانون یا دفاع مشروع باشد مانع ارث نیست.

ب: کفر
کافر از مسلمان ارث نمی برد و اگر بین مورثین کافر مسلمانی وجود داشته باشد کافرین ارث نمی برند هر چند مقدم در ارث بر مسلمان باشند و همه ماترک به مسلمان می رسد.

ج: لعان
پس از لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند و همچنین فرزندی که سبب انکار و لعان واقع شده از پدر و پدر نیز از او ارث نمی برد ولی فرزند از مادر و خویشاوندان مادری ارث می برد و بالعکس.

د: ولدالزنا
ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنها ارث نمی برد ولی اگر نسبت به یکی از طرفین به واسطه اکراه، اجبار و یا شبهه باشد طفل از همن طرف و اقوام او ارث می برد و بالعکس.

گواهی انحصار وراثت

گواهی انحصار وراثت:

انحصار وراثت در معنی لغوی به معنای منحصر نمودن وراث آمده است ولی انحصار وراثت در حقوق بدین شرح است:
یعنی معلوم نمودن تعداد وراث متوفی توسط مراجع قانونی

روند قانونی انحصار وراثت چگونه است..؟
پس از فوت متوفی، موضوع از طریق بیمارستان به مراجع صالح گزارش می شود و مراجع صالح به توسط اداره ثبت احوال موضوع را ثبت نموده و سپس شناسنامه آن فرد باطل و گواهی فوت نیز صادر می‌شود.

به طور کلی فوت اشخاص دارای آثار حقوقی زیادی می باشد ولی مهمترین اثر فوت شخص را می توان انتقال اموال به صورت قهری به وراث دانست.

وراث در صورتی می توانند سهم الارث خود را مطالبه نموده و در آن دخل و تصرف که موجبات آن را فراهم نمایند در خصوص موجبات ارث در همین سایت مطالب ارزنده ای برای علاقه مندان قرار دارد ولی پس از آن لازم است تعداد وارث و سهم الارث هر یک از آنان در مراجع قضایی مشخص شود.

اشخاصی که ذینفع در انحصار وراثت می باشند عبارتند از:
1-  وراث
2- طلبکاران متوفی
3- وصی «کسی که به او وصیت شده و مأمور انجام وصیت است» در مواردی که تعیین وراث برای تنفیذ و اجرای وصایای متوفی لازم است.
4- موصی‌ له «کسی که به نفعش وصیت شده» در مواردی که تنفیذ وصیت مزبور از سوی وراث لازم است.
5- شخصی که از اثبات وراثت شخص دیگری منتفع می‌گردد می‌تواند درخواست انحصار وراثت بدهد. مثل کسی که مالی از ترکه را از وراث خریده است.

مرجع صالح برای گواهی انحصار وراثت کجا است..؟
ورثه می توانند با مراجعه به شورای حل اختلاف محل اقامت متوفی با دریافت فرم مخصوص انحصار وراثت نسبت به تکمیل اسامی افرادی که وارث متوفی می باشند را با مشخصات کامل و نسبت این اشخاص را با آن مرحوم در فرم درج نمایند.

سپس مدارک و مستندات خود را که گواهی فوت متوفی صادره از مراجع قانونی است به انضمام شناسنامه و کارت ملی اشخاصی که ارث می‌برند را به همراه دو شاهد که متقاضیان ارث را می‌شناسند، به یکی از دفا‌تر اسناد رسمی برده تا دفتر اسناد رسمی نسبت به گواهی امضا، اقدام نماید.

وراث مکلفند فهرستی کامل از اموال و دارایی ‌های منقول و غیرمنقول متوفی را به اداره دارایی منطقه ای که محل آخرین سکونت فرد متوفی است ارائه نمایند تا گواهی مالیات بر ارث دریافت نمایند.

سپس ورثه به همراه مدارک آماده شده از مراجع قضایی از جمله:
1- گواهی فوت متوفی
2- فرم انحصار وراثت
3- گواهی مالیات بر ارث
4- شناسنامه و کارت ملی متقاضیان دریافت ارث
5- استشهادیه شهود که به تأیید دفتر اسناد رسمی رسیده است به شورای حل اختلاف مراجعه و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت را با دادخواست تقدیم نمایند.

نکته: در صورتی که ورثه به عمد نام یک یا چند تن دیگر از وراث را در دادخواست اعلام ننماید، این عمل در حکم کلاهبرداری بوده و با شکایت ذینفع قابل تعقیب و مجازات است.

سوالات حقوقی متداول

  • داشتن وکیل برای انحصار وراثت اجباری است؟خیر! در صورتیکه وراث مایل باشند می‌توانند خودشان پیگیر روند پرونده انحصار وراثت باشند؛ ولی وکیل انحصار وراثت با توجه به تخصصی که دارد، باعث می‌شود که پرونده در زمان کوتاه‌تر و همراه با روند بهتری انجام شود. همچنین با توجه به شرایط کرونا نیازی به حضور وراث در هیچ مرحله‌ای نباشد.
  • در صورت گم شدن گواهی فوت چه کاری باید انجام داد؟در صورتی که گواهی فوت متوفی گم شده باشد، یکی از وراث و یا وکیل انحصار وراثت آن‌ها می‌توانند از اداره ثبت احوال محل دفن متوفی، المثنی گواهی فوت را دریافت کنند.
  • امکان عدم حضور موکل در دفتروکیل وجود دارد؟با توجه به اینکه قرارداد وکالت از طریق سامانه ثنا انجام می‌شود و احراز هویت بر عهده قوه قضائیه است، الزاما نیازی به حضور در دفتر دادسو نیست و امکان برگزاری جلسه به صورت آنلاین وجود دارد. امکان برگزاری جلسه حضوری مانند گذشته در دفتر دادسو با رعایت پروتکل‌های بهداشتی وجود دارد.
  • برای ثبت وکالت به دادسو برای ایرانیان خارج از کشور چه کاری باید انجام شود.ثبت وکالتنامه برای ایرانیان خارج از کشور از دو طریق سامانه ثنا و سامانه میخک امکان‌پذیر است. در این مورد همکاران ما در واحد پشتیبانی موکل‌ها، به صورت کامل شما را راهنمایی می‌کنند.
  • اگر وراث در یک شهر زندگی نکنند، امکان انحصار وراثت وجود دارد؟بله! امکان برگزاری جلسه به صورت آنلاین با وراث وجود دارد و این مسئله خللی در روند پرونده ایجاد نمی‌کند.
  • برای سپردن پرونده انحصار وراثت چه کار باید بکنم؟اولین مرحله، ارتباط شما با وکیل از طریق واتساپ و تماس است. همکاران ما به صورت کامل شما را راهنمایی می‌کنند و بعد از آن یک جلسه حضوری و یا آنلاین با وکیل انحصار وراثت خواهید داشت و بعد از عقد قرارداد ثنا، پرونده انحصار وراثت شما آغاز می‌شود.

انحصار وراثت یک روال اداری و قضائی محسوب شده و برای انجام پرونده، باید مدارک مورد نیاز را همراه داشته باشید. مدارک انحصار وراثت عبارتند از:

انحصار وراثت محدود چیست؟

زمانی که ارزش مالی اموال به جا مانده از متوفی، کمتر از ۵۰ میلیون تومان باشد باید انحصار وراثت محدود انجام شود. تفاوت انحصار وراثت محدود و نامحدود در این است که این نوع انحصار وراثت نیاز به چاپ آگهی انحصار وراثت در روزنامه کثیرالانتشار نیست.

انحصار وراثت نامحدود چیست؟

زمانی که ارزش ماترک متوفی، بیشتر از ۵۰ میلیون تومان باشد باید برای انحصار وراثت نامحدود اقدام شود. در این نوع انحصار وراثت، باید آگهی در روزنامه کثیرالانتشار چاپ شود.

طبقات ارث

وراث قانونی متوفی در طبقات ارث به سه طبقه تقسیم می‌شوند که در صورت حضور هر ورثه در طبقات بالا، طبقات بعدی ارث نمی‌برند.

چه کسانی می‌توانند گواهی انحصار وراثت دریافت کنند؟

در زیر لیستی از اینکه چه کسانی حق انحصار وراثت دارند، قید شده است.

عدم همکاری وراث برای انحصار وراثت

در مورد عدم همکاری وراث،در صورتی که وکیل انحصار وراثت شما، از وکیل باشد، نیازی به حضور، تایید و همکاری همه وراث نیست و با روش‌های قانونی امکان دریافت گواهی انحصار وراثت، با وکالت از یکی از وراث وجود دارد.

مراحل انحصار وراثت

در زیر به ترتیب مراحل انحصار وراثت ذکر شده است. البته در صورتی که  وکیل انحصار وراثت شما باشد، نیازی به حضور شما در هیچ کدام از این مراحل نیست و وکلای دادسو به جای شما در این مراحل اداری حضور پیدا می‌کنند.

عمده نگرانی متقاضیان انحصار وراثت، درست و دقیق قید شدن اسامی و هویت وراث قانونی است. به طوری که در آینده درگیر دردسر های احتمالی نباشند و وکیل در این موضوع خیال شما را راحت کرده است. انجام پرونده بدون اینکه نگران هیچ چیزی باشید!

بعد دریافت گواهی انحصار وراثت باید چیکار کنیم؟

وراث یا وکیل انحصار وراثت باید به اداره مالیات مراجعه کنند تا مالیات بر ارث مشخص و به حساب دولت واریز شود. در اصطلاح به مالیات بر ارث؛ سهم دولت از ارث گفته می‌شود. بعد از دریافت گواهی، امکان تحریر و تقسیم ترکه برای بین وراث متوفی وجود دارد.

انحصار وراثت ایرانیان خارج از کشور

اگر در خارج از ایران زندگی می‌کنید، برای انحصار وراثت ایرانیان خارج از کشور می‌توانید از طریق سامانه ثنا یا سامانه میخک به وکلای دادسو وکالت بدهید تا مراحل انحصار وراثت متوفی را در ایران انجام دهند. وکیل در ایران، بدون نیاز به حضور شما در هیچ مرحله ای، تا آخرین مرحله انحصار وراثت از جمله انتقال دارایی‌ها را انجام می‌دهد.

وصیت نامه متوفی در چه صورت اعتبار دارد؟

وصیت نامه متوفی به صورت شفاهی و دست نوشته اعتبار ندارد و وصیت نامه‌ای که در دفتر ثبت اسناد رسمی تنظیم شده باشد از اعتبار کافی برخوردار است. توجه داشته باشید، که هر شخص فقط تا یک سوم دارایی خود را می تواند وصیت کند و در صورتی که بیش از یک سوم دارایی را وصیت کرده باشد، یک سوم دارایی طبق وصیت و مابقی دارایی، بر اساس قانون انحصار وراثت تقسیم می‌شود.

نسبت ارث میان ورثه ذکور و ورثه اناث

تقسیم ارث بین دختر و پسر از پدر و مادر شرایط مشابهی دارد. یعنی ورثه ذکور (پسر) دو برابر ورثه اناث (دختر) ارث می‌برند. این روش در تقسیم ارث مادر هم، به همین شکل است.

اگر متوفی در خارج از ایران فوت کرده باشد

در صورتی که متوفی در خارج از ایران فوت کرده باشد باید گواهی فوت ترجمه شده ایشان را به تائید سفارت ایران در کشوری که در آن سکونت داشتند، برسانند و برای وکیل انحصار وراثت خود ارسال کنند تا از ایران بتوانند بقیه امور اداری انحصار وراثت را انجام دهند.

منتظر چه هستید؟

ما آماده‌اند که به همه سوالات شما پاسخ داده و از نگرانی شما کاهش دهند. برای شروع می‌توانید از طریق واتس آپ و تماس با ما در ارتباط باشید.

انحصار وراثتوکیل

مجرب ترین وکیل خانم در شاهرودمجرب ترین وکیل زن در شاهرودوکیل باسابقه در شاهرودوکیل پایه یک دادگستری در شاهرودوکیل حاذق در شاهرودوکیل خانم در شاهرودوکیل خانواده سمنانوکیل خانواده گرگانوکیل خانواده مازندرانوکیل شاهرودوکیل مورد اعتماد در شاهرود

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نیاز به مشاوره دارید